Catchplus > Projecten > Deelprojecten > DocChecker > Gebruikers

Er zijn gedurende CATCHPlus meerdere versies van de DocChecker ontwikkeld. Voortbouwend op een door CATCHPlus gebouwde versie hebben RCE, Legermuseum en Trezorix de uiteindelijke versie ontwikkeld.
DocChecker analyseert tekstdocumenten op het vóórkomen van Concepten uit kennisstructuren, in dit geval kennisstructuren uit de RNA-omgeving van Trezorix.

online versie

Voor meer informatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Voor technische documentatie en problemen bij gebruik: Trezorix