Catchplus > Projecten > Deelprojecten > SCRATCH4All > Gebruikers

SCRATCH4All maakt het mogelijk om grote hoeveelheden handgeschreven documenten te doorzoeken. De aan de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelde software Monk gebruikt patroonherkenning om handgeschreven woorden te herkennen. Voor SCRATCH4All ingezet kan worden, moet MONK getraind worden op een specifiek handschrift. Het systeem heeft minimaal vijf voorkomens van een woord nodig  voor hij het de zesde keer zelf kan herkennen. Een grote database is daarom essentieel voor een goed resultaat.

Volledig automatische herkenning is met SCRATCH4All niet mogelijk, maar de archieven zullen wel dusdanig doorzoekbaar worden dat gericht en efficiënt verder zoeken op basis van de resultaten mogelijk is.

Contact
Wil je je gescande handschriften doorzoekbaar maken, wil je helpen transcriberen of heb je belangstelling voor de transcriptie- en zoekomgeving, neem dan contact op met Target Holding.

Wil je meer weten over hoe zoeken in handschriften werkt, bezoek dan de website van prof. dr. Lambert Schomaker.

Online toegang tot ‘Scratch4All as a Service’:
ga naar de login-pagina
(om te kunnen transcriberen is een gebruikers-account nodig)

In het kader van een CATCHPlus ‘flankerend project‘ (CODA – CATCHPlus Open Document Annotation) is een dienst ontwikkeld, waarmee handgeschreven regels automatisch kunnen worden gedetecteerd en uitgeknipt. Deze regels worden beschikbaar gemaakt als images en als Open Annotations. De Line Cutout Service is hier te vinden.