Catchplus > over catchplus > Bestuur

Het projectbureau van CATCHPlus is gevestigd in het Meertens Instituut.

De raad van toezicht en de stuurgroep kwamen enkele keren per jaar samen om over de voortgang van CATCHPlus te waken.

De begeleidingscommissie, bestaande uit onafhankelijke vertegenwoordigers van verschillende erfgoedinstellingen, zag toe op de bruikbaarheid van de binnen CATCHPlus ontwikkelde toepassingen en diensten.