Catchplus > over catchplus > Erfgoedmakelaar

Kennisland en DEN hebben in nauwe samenwerking met het CATCHPlus Projectbureau een voorstel geschreven voor een erfgoedbrede oplossing voor de borging van de projectresultaten na afloop van het project, een erfgoedmakelaar.

CATCHPlus richtte zich, in tegenstelling tot CATCH, op valorisatie en verzilvering van onderzoeksresultaten. Met andere woorden, het bouwen en implementeren van tools en diensten om erfgoedcollecties beter toegankelijk te maken en houden.

Uit  analyses van de businessplannen voor de CATCHPlus-tools en -diensten en de markt bleek echter dat CATCHPlus –net als de erfgoedsector in het algemeen—staat voor een belangrijk vraagstuk. Tal van erfgoedinstellingen experimenteren met en investeren in de ontwikkeling van (prototypes van) digitale producten en diensten waarmee de digitale infrastructuur voor het erfgoed wordt versterkt. Maar dat biedt nog geen garantie voor duurzaam beheer, aanbod en doorontwikkeling van die tools. De betrokken partijen ontbreekt het vaak aan kennis en capaciteit om duurzame borging –het op lange termijn op grote schaal beschikbaar houden van die producten en diensten—te realiseren, zo bleek binnen CATCHPlus. Partijen die deze taak wel op zich kunnen en willen nemen, dienen zich niet als vanzelfsprekend aan. Andere erfgoedinstellingen en marktpartijen blijken vaak niet op de hoogte van het bestaan en van de waarde van de tools en spin-offs.

CATCHPlus ontbreekt het aan een partij die namens en in het belang van de erfgoedinstellingen een aanbieder kan vinden voor de door erfgoedinstellingen ontwikkelde tools en diensten. Een soort makelaar dus, die een link kan leggen tussen de ontwikkeling van kennis, prototypes en demo’s, en de doorontwikkeling en exploitatie daarvan op de langere termijn. Hoewel er wel bedrijven actief zijn in CATCHPlus, is er tot nu toe geen organisatie naar voren getreden die zich actief toelegt op de vermarkting van projectresultaten die bij een erfgoedinstelling in beheer zijn of op de plank liggen.

De komende tijd zal het businessplan voor de erfgoedmakelaar verder uitgewerkt worden.