Catchplus > Projecten > Gemeenschappelijke diensten > Workspaces > Gebruikers

Binnen CATCHPlus is binnen een aantal tools sprake van een aan een gebruiker of gebruikersgroep gekoppelde
‘ruimte’ waar voor die toepassing relevante data kan worden verzameld, en van waaruit die tool
kan worden opgestart: een ‘workspace’. Dergelijke workspaces kunnen meer voordelen bieden:

• Het uploaden (“ingest”) van resources maakt onderdeel uit van veel erfgoed use cases.
Door deze functie te koppelen aan workspaces kan deze als gezamenlijke herbruikbare bouwsteen worden
ontwikkeld, in plaats van telkens opnieuw door afzonderlijke instellingen.
• Het toevoegen van basale metadata en het definiëren van ‘bundels’ van resources maakt deel uit van de
workspace diensten.
• Een workspace is een platform voor inpluggen en aanroepen van diverse (CATCHPlus) diensten, zoals bijvoorbeeld de handschrift-transcriptie en -zoekdienst uit Scratch4All.
• Binnen de meeste deelprojecten is een vorm van authenticatie nodig. Door koppeling aan workspaces is
het mogelijk dit gezamenlijk centraal te regelen. In een later stadium kan daarvoor worden aangesloten
bij bestaande oplossingen (op basis van OpenID en/of SAML 2.0).

Wil je het Workspaces-systeem gebruiken om je gescande bestanden in te brengen in het Monk systeem? Neem dan contact op met Target holding.

Wil je een eigen Workspaces repository inrichten, download dan de sources van GitHub.

Informatie over installatie vind je hier.

Online toegang tot de Workspaces repository bij Target Holding vind je hier.

Dit document bevat een Testplan-Gebruikershandleiding (pdf).