Catchplus > Projecten > Deelprojecten > CHoralPlus > Gebruikers

Het (her)gebruiken of achteraf opnieuw raadplegen van in audiovisuele (A/V) bronnen opgeslagen informatie gebeurt maar mondjesmaat. Begrijpelijk, want A/V is ongestructureerd en bestaat uit samples en pixels die niet simpelweg doorzocht kunnen worden met behulp van ‘CTRL-F’. Het (terug)zoeken van informatie of een interessant fragment komt daarom in de praktijk vaak neer op het 1-op-1 afluisteren/bekijken van de aanwezige bestanden.

Met behulp van CHoralPlus kunnen archieven in het Cultureel Erfgoed-domein de spraak in audiovisuele bronnen met behulp van automatische spraakherkenning verbatim laten uitschrijven om zo A/V beter doorzoekbaar te kunnen maken. Het principe is als volgt: de gebruiker uploadt een audio- of videobestand naar de dienst en krijgt na enige tijd een XML-bestand teruggestuurd met een woordelijk verslag inclusief tijdsmarkering bij elk woord, een zogenaamd spraakherkenningstranscipt.

In de praktijk gaat het vaak om collecties met meerdere audiovisuele bestanden. De automatisch gegeneerde transcripties hiervan kunnen door de gebruiker worden geïndexeerd om collecties integraal doorzoekbaar te maken. Let wel, automatische spraakherkenning is een gecompliceerde taak en er zullen altijd de nodige herkenningsfouten optreden. Afhankelijk van de kwaliteit van de spraak in de data (voorgelezen dan wel spontane spraak, in stille ruimte dan wel op straat, opgenomen met close-talking microfoon danwel microfoon op tafel) zullen er meer of minder fouten worden gemaakt. Bedenk dat fouten voor het beoogde doel niet problematisch zijn: het gaat om het kunnen zoeken op relevante steekwoorden, niet om ondertiteling!

CHoralPlus technologie is o.m. uitgetest en toegepast binnen Verteld Verleden.

Contact:
X-MI (Cross Media Interaction)

Voor een online versie, zie de website van X-MI

Er komen test accounts beschikbaar met een gelimiteerd aantal uren. Verzoeken hiervoor kunnen ingediend worden bij X-MI.
Gebruikersdocumentatie is opgenomen in de online toepassing.