Catchplus > Projecten > Deelprojecten > MuSeUMPlus > Gebruikers

Het MuSeUMPlus-project is gericht op het ondersteunen en zo mogelijk verbeteren van de collectieontsluiting van musea. Daarbij gaat het uit van een aantal observaties:

  • In veel musea is de informatie over de collectie verspreid over meerdere informatiesystemen.
  • De gebruikte informatiesystemen zijn in de loop der tijd aangepast aan de wensen en eisen van de dagelijkse praktijk, maar de reeds aanwezige informatie is veelal niet omgewerkt volgens deze nieuwe inzichten. Het zelfde geldt voor de onderlinge samenhang van de verschillende informatiesystemen.
  • De kwaliteit van de informatie in de verschillende systemen is van wisselende kwaliteit (ongecontroleerde invoer uit digitaliseringsprojecten; verouderde beschrijvingen; etc.).
  • Er zijn weinig afspraken tussen musea over beschrijvingsmethodiek en gestandaardiseerde uitwisseling van gegevens over de collecties.
  • Veel musea kampen met een gebrek aan middelen voor collectieontsluiting
  • Museummedewerkers zijn in het algemeen huiverig om ongeredigeerde informatie op grote schaal beschikbaar te stellen.

Gevolg van bovenstaande praktijk is dat het vinden van relevante informatie zonder tussenkomst van een intermediair veelal niet mogelijk is en dat er in verhouding weinig museummedewerkers beschikbaar zijn voor deze taak. MuSeUMPlus biedt musea en andere erfgoedinstellingen de mogelijkheid om hun informatiesystemen zonder tussenkomst van een intermediair doorzoekbaar te maken en het resultaat zo goed mogelijk te rangschikken naar relevantie.

MuSeUM Plus maakt daarbij een onderscheid tussen zoeken naar en presenteren van relevante informatie. Het is aan elke afzonderlijke instelling om te bepalen hoeveel informatie uit de afzonderlijke informatiebronnen direct beschikbaar wordt gesteld. De gebruiker weet na het zoeken in welke bronnen zich mogelijk relevante informatie bevindt, maar zal alleen de openbare informatie direct kunnen raadplegen.

De MuSeUMPlus-zoekmachine MuS is toegepast in de context het ‘geméén’ platform van het Haags gemeentemuseum. Groepen van interne en externe gebruikers kunnen aan de hand van zoekvragen met MuS dynamisch een collectie samenstellen en daarover het gesprek aangaan. Deze zoekvragen hebben betrekking op ‘wie’, ‘wat, ‘waar’, ‘wanneer’ en ‘hoe’. Om actief deel te nemen aan geméén is een gebruikersaccount nodig.

Meer informatie: http://gemeen2.gemeentemuseum.nl/werkgroep/museum-plus en op GitHub: https://github.com/gemeentemuseum/catch/wiki

Contactinformatie: Gemeentemuseum Den Haag – Vincent de Keijzer