Catchplus > Projecten > Deelprojecten > STITCHPlus > Gebruikers

Van oudsher werken veel erfgoedinstellingen vaak met meerdere thesauri om de eigen collectie zo goed mogelijk te ontsluiten. Door verschillende thesauri geautomatiseerd met elkaar te verbinden, maken de applicaties van STITCHPlus het mogelijk bestaande collecties zinvoller te doorzoeken.

Contact-informatie: KB research afdeling

Een compleet overzicht van alle deliverables, inclusief beschrijvingen, demo’s en broncode kunt u hier vinden.