augustus 29th, 2012
Verslag en presentaties DE2012 online

De Digitaal Erfgoedconferentie 2012 vond plaats op maandag 3 en dinsdag 4 december 2012 in De Doelen, Rotterdam. Het thema was dit jaar ‘Beter Weten! – Interactie erfgoed en wetenschap’. Tijdens deze zevende editie van de Digitaal Erfgoedconferentie stond de vraag centraal hoe erfgoedinnovatie en wetenschap elkaar beïnvloeden. Met andere woorden: “what can science do for you and what can you do for science?”


Een korte samenvatting van de Digitaal Erfgoedconferentie, inclusief de presentaties van de keynote-speakers, is te vinden op de website van DEN. Een uitgebreid verslag van de conferentie vindt u hier.


Sponsors DE Conferentie 2012
Hoofdsponsor van DE Conferentie 2012 was DEVENTit.
Klik hier voor een overzicht van de andere sponsors.


DE conferentie en DISH
De Digitaal Erfgoedconferentie (DE conferentie) is de nationale conferentie over innovatie in het cultureel erfgoed. DEN (Digitaal Erfgoed Nederland) organiseert DE conferentie om de twee jaar, het andere jaar vindt de internationale variant plaats: Digital Strategies for Heritage (DISH).
Sinds 2004 organiseert DEN de Digitaal Erfgoedconferentie. Van 2008 tot en met 2011 was het sectorinstituut Erfgoed Nederland mede-organisator. In 2009 organiseerden DEN en Erfgoed Nederland samen voor de eerste keer de internationale variant DISH. Mede door het feit dat Erfgoed Nederland op 31 juli 2012 de deuren sluit, krijgt de opzet van beide conferenties vanaf 2012 een ander en iets kleinschaliger karakter. In 2012 organiseerde DEN eenmalig DE conferentie in samenwerking met CATCHPlus.
Lees meer over voorgaande edities van de Digitaal Erfgoedconferentie en DISH op www.den.nl/DEconferentie.


Organisatie
Stichting DEN (Digitaal Erfgoed Nederland)
Stichting DEN is het nationale kenniscentrum voor ICT in het cultureel erfgoed. DEN bevordert en bewaakt de kwaliteit van digitalisering en digitale dienstverlening door de erfgoedsector (archieven, musea, bibliotheken met bijzondere collecties, archeologische en bouwhistorische instellingen). DEN investeert in kennisontwikkeling op het gebied van open ICT-standaarden en andere landelijke kwaliteitsprincipes voor duurzame digitalisering.


CATCHPlus (Continuous Access To Cultural Heritage Plus)
CATCHPlus was een PRIMA-project dat als doel heeft onderzoeksresultaten te verzilveren tot bruikbare tools en diensten voor de erfgoedwereld. Deze software leidt tot betere ontsluiting en grotere toegankelijkheid van collecties van erfgoedinstellingen. CATCHPlus bouwde voort op het lopende NWO-onderzoeksprogramma CATCH. CATCHPlus is in 2009 van start gegaan en in 2012 afgerond.