maart 22nd, 2012
Verslag Site visit Amsterdam Museum & Meertens Insituut

In de ochtend van woensdag 14 maart bracht de Begeleidingscommissie van CATCHPlus een bezoek aan het Amsterdam Museum. Dit museum heeft in 2011 de taken van het Rijksmuseum overgenomen in het CHIPPlus-project, waarin wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een User Profile Repository en een Art Recommender. Via een generieke login-service kan de gebruiker zich met bestaande accounts (bv Facebook, Google of Twitter) aanmelden bij de User Profile Repository. In deze database staat in een gebruikersprofiel eerdere favorieten van de gebruiker opgeslagen. Op basis van deze informatie kan de Art Recommender de gebruiker aanbevelingen doen uit de collectie. Deze aanbevelingen komen tot stand op basis van favorieten in vergelijkbare profielen en de voorkeuren voor vergelijkbare items uit de collectie. Het is ook mogelijk om aanbevelingen te doen uit andere collecties, zodat samenwerking tussen instellingen gestimuleerd wordt.

De dienst staat momenteel op een testserver waar hij uitgebreid wordt getest voor het Amsterdam Museum. De aanbevelingen zijn nu nog niet altijd even logisch, maar nodigen wel uit tot het nader bekijken van de collectie. De Begeleidingscommissie is erg enthousiast over het CHIPPlus-project en ziet veel mogelijkheden om de dienst ook buiten het Amsterdam Museum toe te passen. Het TheaterInstituut Nederland (TIN) heeft zich al aangemeld om aan te sluiten opdat het doorzoeken van de collecties van het Amsterdam Museum en het TIN  - die elkaar goed aanvullen – mogelijk wordt.

De middag bracht de Begeleidingscommissie door op het Meertens Instituut, waar het WitchcraftPlus-project loopt. Instituutsdirecteur Hans Bennis is nauw betrokken bij zowel CATCHPlus als CLARIN en ziet dat beide projecten met vergelijkbare uitdagingen te maken krijgen: de borging van de projectresultaten op de lange termijn. Hij pleit daarom voor een overkoepelende oplossing.

Binnen WitchcraftPlus wordt gewerkt aan een melodieënzoekmachine die deel zal gaan uitmaken van de Nederlandse Liederenbank. Deze databank bestaat uit zo’n 150.000 records van liederen die mondeling dan wel schriftelijk zijn overgeleverd. De zoekmachine vergelijkt verschillende melodieën met elkaar en geeft ze op basis van die vergelijking een score. De Begeleidingscommissie van CATCHPlus is blij met de door Martine de Bruin en Peter van Kranenburg gepresenteerde resultaten van WitchcraftPlus. Het Theaterinstituut  Nederland (TIN) en MuziekCentrumNederland (MCN) kunnen goed bij dit project aansluiten.

De gegeven presentaties zijn hier te downloaden: